به فروشگاه rfcenter خوش آمدید

 
 دسته بندی ها

آخرین محصولات
TSA5511
TSA5511
DIP 18PIN
500,000 ریال
اضافه به سبد
TDA7000
TDA7000
TDA7000
200,000 ریال
اضافه به سبد
PT9795
PT9795
PT9795
300,000 ریال
اضافه به سبد
M9350
M9350
RFG60199
350,000 ریال
اضافه به سبد
M9655
M9655
M9655
500,000 ریال
اضافه به سبد
M9625
M9625
M9625
350,000 ریال
اضافه به سبد
M9470
M9470
M9470
350,000 ریال
اضافه به سبد
M9624
M9624
M9624
300,000 ریال
اضافه به سبد
4060P1
4060P1
4060P1
350,000 ریال
اضافه به سبد
SAA1057
SAA1057
SAA1057
400,000 ریال
اضافه به سبد
BNC FAMEL
BNC FAMEL
BNC FAMEL
60,000 ریال
اضافه به سبد
M9654
M9654
M9654
330,000 ریال
اضافه به سبد
2N3924
2N3924
2N3924
380,000 ریال
اضافه به سبد
2N3925
2N3925
2N3925
500,000 ریال
اضافه به سبد
2N3866
2N3866
2N3866
250,000 ریال
اضافه به سبد
M9859
M9859
M9859
400,000 ریال
اضافه به سبد
MRF237
MRF237
MRF237
400,000 ریال
اضافه به سبد
CD4040
CD4040
CD4040 SMD
35,000 ریال
اضافه به سبد
LA1260
LA1260
LA1260
200,000 ریال
اضافه به سبد
2SC1947
2SC1947
2SC1947
450,000 ریال
اضافه به سبد
2SC2101
2SC2101
2SC2101
0 ریال
اضافه به سبد
CXA1691
CXA1691
CXA1691S
180,000 ریال
اضافه به سبد
CXA1538
CXA1538
CXA1538S
250,000 ریال
اضافه به سبد
cxa1238
cxa1238
CXA1238M
200,000 ریال
اضافه به سبد
TDA1220
TDA1220
TDA1220
250,000 ریال
اضافه به سبد
TDA1072A
TDA1072A
TDA1072A
250,000 ریال
اضافه به سبد
TA2003
TA2003
TA2003
200,000 ریال
اضافه به سبد
TDA1083
TDA1083
TA7613AP
180,000 ریال
اضافه به سبد
A244D
A244D
A244D
300,000 ریال
اضافه به سبد
CRYSTAL CB
CRYSTAL CB
2pic crystal
150,000 ریال
اضافه به سبد