سفارش پروژه

درصورتی پروژه سفارشی در نظر دارید جهت ساخت حوضه های کاری ما با ایمیل مدیریت فروشگاه تماس حاصل فرمایید.

ایمیل مدیریت فروشگاه : info@rfcenter.ir

حوزه فعالیت فروشگاه :

-طراحی و ساخت پروژه های دانشجویی

- ظراحی و ساخت مدارات تغذیه خطی و سویچینگ

- طراحی و ساخت مدارات رادیویی و rf

- طراحی و ساخت مدارات صوتی و امپلی فایر